Javni uvid u Plan detaljne regulacije za kompleks BIP-a

By 27. februara 2019. Vesti

Nacrt plana detaljne regulacije za kompleks BIP-a, Gradska opština Savski Venac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 25. februara do 26. marta 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 25. aprila 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 26. marta 2019. godine.

Skupština grada Beograda donela je 2016. godine odluku o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks BIP-a, gradska opština Savski venac. Prostor obuhvaćen planom omeđen je izuzetno frekventnom saobraćajnom infrastrukturom: Bulevarom vojvode Putnika koji se stapa sa Ulicom kneza Miloša, zonom Mostarske petlje, koridorom auto-puta (državni put Ia reda Beograd –Niš) i zonom železničkog čvora „Beograd Centar“. Površina obuhvaćena planom iznosi 7.03 hektara.

U okviru granice plana u zajedničkom, ograđenom, kompleksu nalaze se Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku i Ortopedsko preduzeće „Rudo“. U odvojenom, ograđenom kompleksu nalazi se Beogradska industrija piva i bezalkoholnih pića, a između kompleksa BIP-a i železničke stanice „Beograd Centar“ nalazi se neizgrađeno zemljište.

Kompleks BIP-a nalazi se na mestu stare Vajfertove pivare, prve srpske parne pivare (1873-1947). U kompleksu postoji Vajfertov podrum, tzv. „ležni podrum“ dugačak 69 i širok 31 metar, podeljen u 14 odeljenja u kome je skladišteno pivo u bačvama i tankovima.

Realizacijom ovog plana očekuje se transformacija površina privrednog zemljišta u centralnoj zoni u komercijalne delatnosti u funkciji novog gradskog centra uz železničku stanicu. Takođe, planom će se odrediti kompleks mešovite namene na prostoru između Specijalne bolnice i stanice „Beograd Centar“ i stvoriće se optimalni uslovi za rad Specijalne bolnice formiranjem građevinske parcele i definisanjem urbanističkih parametara za realizaciju potrebnih kapaciteta.

 

više informacija

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1757875-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-kompleks-bip-a-savski-venac/