Skip to main content

Javni uvid u plan tunelske veze Savske i Dunavske padine

By 22. januara 2018.Vesti

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE TUNELSKE VEZE SAVSKE I DUNAVSKE PADINE, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, SAVSKI VENAC I PALILULA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 16. januara do 14. februara 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 1. marta 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 14. februara 2018. godine.

Plan detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine nalazi se na javnom uvidu tokom kojeg se javnost može upoznati sa planskim mogućnostima za saobraćajno povezivanje Savske i Dunavske padine. Pre izrade plana razmatrano je 13 varijantnih rešenja tunelske veze, kako sa aspekta odvijanja saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni tako i sa svih ostalih aspekata koji uključuju parametre i činioce koji mogu uticati na poboljšanje uslova života u centralnoj gradskoj zoni. Takođe za potrebe izrade ovog plana, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda finansirala je u prethodnom periodu Idejno rešenje tunela od Karađorđeve do Dunavske padine sa elementima idejnog projekta.

Na osnovu izabrane varijante trase, planskim rešenjem definisane su dve razdvojene tunelske cevi sa portalima na Savskoj padini u Ulici Gavrila Principa, u zoni Ekonomskog fakulteta, odnosno na Dunavskoj padini u Bulevaru despota Stefana kod zgrade MUP-a (odnosno u blizini raskrsnice sa Ulicom Jovana Avakumovića). Plan sadrži dve zone ulazno-izlaznih portala i jednu zonu tunelskih deonica, koje se prostiru od Ulice Gavrila Principa do Bulevara despota Stefana i Cvijićeve.  Planira se izgradnja dva paralelna tunelska objekta, dužine oko 2000 metara. Prednost iskopa dve tunelske cevi je višestruka, jer se smanjuje prečnik tunelskog profila, a samim tim i veličine pomeranja tla izazvanog konstrukcijom tunela.

Plan treba da stvori osnov za realizaciju tunelske veze Savske i Dunavske padine u skladu sa savremenim potrebama, tehnologijama i uslovima zaštite životne sredine i da smanji sadašnju koncentraciju saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni. Na ovaj način će se smanjiti koncentracija svih zagađujućih materija i smanjiće se nivo komunalne buke, što će zajedno uticati na poboljšanje kvaliteta života za stanovnike ove zone, a značajno će se rasteretiti centralno gradsko područje od saobraćajnih tokova na pravcu Novi Beograd – Savski amfitetar – Ada Huja

 Više informacija