Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju još jedne lokacije na Auto-komandi

By 13. decembra 2017.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Auto-komandi. Oglašena je katastarska parcela broj 3/12 KO Voždovac, površine 2564 m2, koja je planirana za poslovno-komercijalne delatnosti. Prijave za učešće se podnose do 15. januara 2018. godine, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradio Sekretarijat za finansije i iznosi 113.671,32 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da je ukupan početni iznos zemljišta 291.453.264,48 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:http://www.beoland.com/lat/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-na-auto-komandi/