Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju suvlasničkog udela građevinskog zemljišta u bloku 58 u Gradskoj opštini Novi Beograd

By 16. marta 2020.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja suvlasničkog udela građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Bloku 58, u opštini Novi Beograd. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 14. aprila, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju su oglašene dve pojedinačne građevinske parcele u Bloku 58, i to: GP1, kojoj odgovara katastarska parcela 5298/9 KO Novi Beograd, ukupne površine 4.693 m2, na kojoj je upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 4621/4693 (4.621 m2) i svojina „LOLA REAL ESTATE“d.o.o. ul. Nikole Tesle br. 8, Beograd – Zemun, sa udelom 72/4693 (72 m2) i GP2, kojoj odgovara katastarska parcela 5298/12 KO Novi Beograd, ukupne površine 5.006 m2, na kojoj je upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 4755/5006 (4.755 m2) i svojina svojina „LOLA REAL ESTATE“d.o.o. ul. Nikole Tesle br. 8, Beograd – Zemun sa udelom 251/5006 (251 m2).

Licitacija se sprovodi za svaku građevinsku parcelu pojedinačno i učesnici sami odlučuju za koju građevinsku parcelu podnose prijavu. Na lokaciji je planirana izgradnja mešovitih gradskih centara koji podrazumevaju kombinaciju komercijalnih sadržaja sa stanovanjem u odnosu stanovanje:poslovanje 0-80% : 20%-100%. U prizemlju planiranih objekata obavezni su komercijalni sadržaji.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 88.434,00 dinara po kvadratnom metru zemljišta, odnosno za GP1 408.653.514,00 dinara, a za GP2 420.503.670,00 dinara.

Suvlasniku na navedenim parcelama pripada pravo preče kupovine po ceni utvrđenoj u postupku javnog oglašavanja, odnosno javnog nadmetanja.
Ukoliko suvlasnik odustane od prava preče kupovine, zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja suvlasničkog udela građevinskog zemljišta u Bloku 58, Opština Novi Beograd