Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta kod „Lakat krivine“ u Zemunu

By 14. oktobra 2020.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Baranjskoj ulici u Zemunu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 16. novembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine blizu 2 hektara nalazi se kod raskrsnice „Lakat krivina“, u neposrednoj blizini Auto-puta za Novi Sad, na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 10201/25 KO Zemun. Lokacija je obuhvaćena Planom detaljne regulacije za područje između saobraćajnice T6, Ugrinovačke i Baranjske ulice („Sl. list grada Beograda“, br. 37/13), prema kome je zemljište opredeljeno za izgradnju objekata komercijalnih delatnosti. Lokacija je ovičena Baranjskom ulicom i novoprojektovanim saobraćajnicama Nova 1 i Nova 2, sa kojih je moguć pristup lokaciji.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 16.467,74 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za površinu kompleksa od 19.377 kvadratnih metara ukupno iznosi 319.095.397,98 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planom detaljne regulacije i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

https://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-uz-magistralnu-saobracajnicu-t-6-opstina-zemun/