Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na Auto-komandi

By 12. marta 2019.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Auto-komandi. Oglašena je katastarska parcela broj 3/9 KO Voždovac, površine 6421m2, koja je planirana za poslovno komercijalne delatnosti. Prijave za učešće podnose se do 11. aprila, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.
Kako prilikom prethodna dva nadmetanja 2017. i 2018. godine nije bilo prijava, početni iznos za zemljište umanjen je za 40% i sada iznosi 504.344.251,26 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Investitor kome zemljište bude otuđeno imaće obavezu da, pre pribavljanja lokacijskih uslova, izvrši proveru urbanističko-arhitektonskog rešenja objekata i parternog uređenja na Komisiji za planove Skupštine grada Beograda.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na Auto-komandi, opština Voždovac