Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na Auto-komandi

By 6. septembra 2019.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Auto-komandi. Oglašena je katastarska parcela broj 3/12 KO Voždovac, površine 2564 m2, koja je planirana za poslovno-komercijalne delatnosti. Prijave za učešće se podnose do 7. oktobra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Početni iznos cene za otuđenje utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti, koji je izradio Sekretarijat za javne prihode i iznosi 84.737,97 dinara po kvadratnom metru zemljišta, odnosno 217.268.155,08 dinara za čitav kompleks. Kako prilikom prethodna dva nadmetanja nije bilo prijava, početni iznos za zemljište umanjen je za 40% i sada iznosi 130.360.893,04 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji „Autokomanda 2“, Opština Voždovac