Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na Auto-komandi

By 25. novembra 2017.27 novembra, 2017Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Auto-komandi. Oglašena je katastarska parcela broj 3/9 KO Voždovac, površine 6421m2, koja je planirana za poslovno komercijalne delatnosti (poslovanje, trgovina, hoteli). Prijave za učešće se podnose do 26. decembra 2017. godine, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradio Sekretarijat za finansije i iznosi 130.910,10 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da ukupan početni iznos za kompleks iznosi 840.573.752,10 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku: http://www.beoland.com/lat/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudenja-gradevinskog-zemljista-auto-komanda/