Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта на Савском венцу

By 6. maja 2019.Vesti

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Диане Будисављевић на Савском венцу. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 6. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена грађевинска парцела у Улици Диане Будисављевић, површине 1238 метара квадратних. Локација се налази у целини Лисичји поток, у Блоку 51, у површинама намењеним за становање са делатностима, где становање преовлађује са преко 95%. У овој зони могу се градити зграде високог стандарда становања, типа ретке изграђености са већим бројем станова.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта, који је извршен од стране Секретаријата за јавне приходе градске управе града Београда, и износи 49.878,12 дин/м² земљишта, што за површину комплекса износи 61.749.112,56 динара.
Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметно земљиште.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Ulici Diane Budisavljević, opština Savski venac