Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na Zvezdari

By 26. novembra 2018.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Ulici Stanislava Sremčevića na Zvezdari. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 25. decembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašena građevinska parcela u Ulici Stanislava Sremčevića, kojoj odgovara katastarska parcela broj 21858 KO Zvezdara, površine 504 metara kvadratnih. Lokacija se nalazi na uglu Vojislava Ilića i Stanislava Sremčevića, u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima, gde stanovanje može da bude zastupljeno 70%. Dozvoljena je izgradnja suterenskih, podrumskih i nadzemnih etaža maksimalno P+5+Ps, dok nije dozvoljena izgradnja stambenog prostora u suterenu i prizemlju.

Početni iznos cene za otuđenje utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta, koju je izvršio Sekretarijat za javne prihode i iznosi 94.459,20 dinara po metru kvadratnom zemljišta, što za površinu kompleksa ukupno iznosi 47.607.436,80 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Stanislava Sremčevića, opština Zvezdara