Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Barajevu

By 16. juna 2023.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, na području GO Barajevo. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 18. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje je ponuđeno zemljište ukupne površine 14.388 kvadratna metra, koje se nalazi u okviru poslovno-stambene zone Trebež. Prema planskom dokumentu, zemljište pripada privrednoj zoni građenja, a tip izgradnje je stambeno-poslovni objekti. Pristup lokaciji ostvaruje se sa Ulice 29. novembra. Predmet otuđenja su četiri zasebne lokacije koje obuhvataju katastarske parcele br. 54/4, 55/1, 55/5, 46/9 i 53/6, sve KO Barajevo.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procena tržišne vrednosti zemljišta izrađenih od strane Sekretarijata za javne prihode. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru lokacije koja mu bude otuđena, da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije, kao i druge obaveze predviđene oglasom. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa Programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za planiranje i lokacije na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.06.2023. god.

https://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-u-okviru-poslovno-stambene-zone-trebez-u-gradskoj-opstini-barajevo/