Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Batajnici

By 10. januara 2018.29 januara, 2018Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Batajnici. Oglašena je lokacija u Ulici braće Vojinović, na dve građevinske parcele, koje se sastoje od katastarskih parcela broj 1875/2, 1875/4 i 1875/6 KO Batajnica, ukupne površine 1033 m2, a koje su planirane za izgradnju individualnih stambenih objekata. Prijave za učešće se podnose do 8. februara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradila gradska Uprava javnih prihoda i iznosi 3.755,22 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da je ukupan početni iznos zemljišta za obe građevinske parcele 3.879.142,26 dinara. Depozit je potrebno uplatiti na račun Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. br. 200-2867071601033-49, najkasnije do 08.02.2018. godine. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:http://www.beoland.com/lat/oglas-otudjenje-u-ulici-brace-vojinovica-zemun/