Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 43, opština Novi Beograd

By 15. jula 2019. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na lokaciji u Bloku 43 u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 15. avgusta, dok će se licitacija održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašena lokacija u delu Bloka 43, na uglu ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe, površine 20.500 metara kvadratnih. Lokacija se nalazi u površinama namenjenim za komercijalne zone i gradske centre. Kompatibilna namena može biti stanovanje do 80% buduće izgradnje.

Početni iznos cene za otuđenje utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti, koji je izradio Sekretarijat za javne prihode i iznosi 81.804,05 dinara po kvadratnom metru zemljišta, odnosno 1.676.983.025,00 dinara za čitav kompleks. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-u-delu-bloka-43-go-novi-beograd/