Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 63 u Novom Beogradu

By 13. marta 2017.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Bloku 63 u Novom Beogradu. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a prijave za učešće se podnose do 12. aprila 2017. godine, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Lokacija koja se nudi investitorima nalazi se na uglu Jurija Gagarina i Nehruove, površine 8.328 m2. Prema pribavljenoj informaciji o lokaciji, katastarska parcela 3347/70 KO Novi Beograd nalazi se u zoni mešovitih gradskih centara, koji podrazumevaju kombinaciju komercijalnih sadržaja sa stanovanjem. Ukupno dozvoljena bruto razvijena građevinska površina objekata na parceli je 41.640 m2 i moguće je graditi objekat visine od 32 metra, sa orijentaciono osam spratova.

Budući objekti mogu se graditi kao poslovni ili poslovno stambeni, s tim što su u prizemlju obavezni komercijalni sadržaji. Na parceli se može graditi i samo višespratna kolektivna garaža, a u skladu sa važećim planom generalne regulacije ovog područja za realizaciju izgradnje bilo kog objekta potrebna je izrada i potvrda urbanističkog projekta, radi urbanističko-tehničke razrade lokacije.

Početni iznos cene utvrđen je na osnovu tržišne vrednosti zemljišta, koje je procenjeno od strane Uprave javnih prihoda grada Beograda i iznosi 61.599,60 dinara po metru kvadratnom zemljišta, što za površinu kompleksa od 8.328 m2 ukupno iznosi 513.001.468,80 dinara. Radi učestvovanja u postupku javnog nadmetanja podnosioci prijave su obavezni da uplate depozit u visini od 10% od početnog iznosa cene ili da za taj iznos polože licitacionu bankarsku garanciju.

Oglas objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 13. marta 2017. godine. možete pogledati ovde