Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Dobanovcima

By 20. juna 2023. Vesti, Istaknuto

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, na području GO Surčin. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 20. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje je ponuđeno zemljište ukupne površine 1093 kvadratna metra u Lovačkoj ulici u Dobanovcima. Prema planskom dokumentu, zemljište se nalazi u zoni porodičnog stanovanja niske gustine izgrađenosti, gde mogu biti zastupljene i druge kompatibilne namene. Broj katastarske parcele koja je predmet otuđenja je 932/3 KO Dobanovci, a pristup lokaciji je sa Lovačke ulice koja je planirana za proširenje.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta i iznosi 4105,89 dinara po kvadratnom metru, tako da je ukupan početni iznos za otuđenje lokacije 4.487.737,77 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru lokacije koja mu bude otuđena, da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije, i druge obaveze predviđene oglasom. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa Programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za planiranje i lokacije na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 19.06.2023. god.

https://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-lokacija-koja-se-nalazi-u-lovackoj-ulici-u-naselju-dobanovci-gradska-opstina-surcin/