Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Južnom bulevaru

By 29. maja 2019. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Južnom bulevaru, u opštini Vračar. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 1. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u Južnom bulevaru, između ulica Maksima Gorkog i Vladimira Karića. Građevinska parcela, koju čine dve katastarske parcele u svojini Grada Beograda, je površine 313 kvadratnih metara. Na lokaciji je planirana izgradnja stambenih objekata sa delatnostima, u zoni koja predstavlja mešovito urbano tkivo. Dozvoljena je izgradnja višeporodičnih stambenih zgrada, u kojima je delatnost zastupljena do 30%.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena, dok će Direkcija sprovesti uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa regulacionim planom i programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Ulici Južni bulevar, GO Vračar