Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Karlovačkoj ulici

By 26. decembra 2019.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Karlovačkoj ulici, u opštini Vračar. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 27. januara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju su oglašene dve pojedinačne građevinske parcele između ulica Karlovačke, Gružanske i Todora od Stalaća, svaka površine po 372 kvadratna metra. Licitacija se sprovodi za svaku građevinsku parcelu pojedinačno i učesnici sami odlučuju za koju građevinsku parcelu podnose prijavu. Na lokaciji je planirana izgradnja višeporodičnih stambenih objekata sa delatnostima, u zoni koja predstavlja mešovito urbano tkivo. Dozvoljena je izgradnja višeporodičnih stambenih zgrada, u kojima je delatnost zastupljena do 20%.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 111.554,23 dinara po kvadratnom metru zemljišta, odnosno 41.498.173,56 dinara za jednu građevinsku parcelu. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, mreže i objekte toplifikacije i gasifikacije i drugo.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Karlovačkoj ulici, Opština Vračar