Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Karpoševoj ulici

By 30. decembra 2019. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Karpoševoj ulici. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 30. januara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u Karpoševoj ulici na Čukarici, koju čini građevinska parcela u svojini grada Beograda površine 261 kvadratni metar. Na parceli je dozvoljena izgradnja objekta za višeporodično stanovanje u području sa neposrednom primenom pravila građenja. Sa višeporodičnim stanovanjem kompatibilni su komercijalni sadržaji iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti, a na parceli se može graditi i samo višespratna kolektivna garaža.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 41.285,76 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što ukupno za čitavu građevinsku parcelu iznosi 10.775.583,36 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, mreže i objekte toplifikacije i gasifikacije i drugo.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Karpoševa, GP3, Opština Čukarica