Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By 24. juna 2019.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac. Prijave za učešće se podnose do 25. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Oglašeno je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2146 metara kvadratnih. Zemljište se nalazi u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima na urbanim parcelama u zoni srednjih gustina i na parceli se može graditi objekat maksimalne visine P+2+Pk.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti, kojim je utvrđen iznos od 7091,51 dinar po kvadratnom metru zemljišta, odnosno 15.218.380,46 dinara za čitav kompleks. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, GO Lazarevac