Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By 16. januara 2019.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac. Prijave za učešće se podnose do 18. februara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Oglašeno je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2146 metara kvadratnih. Zemljište se nalazi u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima na urbanim parcelama u zoni srednjih gustina. Na parceli se može graditi objekat maksimalne visine P+2+Pk, a bruto razvijena građevinska površina objekta može da bude 3433,60 metara kvadratnih.

S obzirom da na prethodna dva javna nadmetanja nije stigla nijedna prijava, početni iznos cene za otuđenje umanjen je za 40% i sada iznosi ukupno 13.290.014,90 dinara za građevinsku parcelu GP2. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.
Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u opštini Lazarevac