Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By 2. juna 2021. Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac. Prijave za učešće se podnose do 5. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za otuđenje je oglašeno zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2146 metara kvadratnih. Zemljište se nalazi u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima na urbanim parcelama u zoni srednjih gustina i na parceli se može graditi objekat maksimalne visine P+2+Pk.

Lokacija je bila oglašena za otuđenje tokom 2019. godine kada nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta umanjuje za 20% i sada iznosi 12.111.800,81 dinar. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac