Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By 8. maja 2023.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na području GO Mladenovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 6. juna, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje su ponuđene dve građevinske parcele u Ulici Stevana Sinđelića, površine 466 i 491 kvadratni metar. Prema planskom dokumentu, zemljište se nalazi  zoni ostalih namena, porodično stanovanje u centralnom gradskom području sa ograničenjem infrastrukture – zaštitni koridor postojećek nadzemnog voda 35 kW.

S obzirom da na prošlogodišnjem nadmetanju nije pristigla nijedna prijava za ove građevinske parcele, početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta je umanjen za 20%, tako da za građevinsku parcelu GP1 iznosi 2.013.615,82 dinara, dok početni iznos za građevinsku parcelu GP2 iznosi 2.121.642,42 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru lokacije koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa Programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 08.05.2023. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Stevana Sinđelića, Gradska opština Mladenovac