Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By 15. marta 2022.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na području GO Mladenovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 14. aprila, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje su ponuđene dve građevinske parcele u Ulici Stevana Sinđelića, površine 466 i 491 kvadratni metar. Prema planskom dokumentu, na lokaciji je moguća izgradnja objekata porodičnog stanovanja, koji obuhvataju jednoporodično i višeporodično stanovanje u pojedinačnom stambenom objektu niže spratnosti, pretežno na zasebnoj parceli, sa jednom ili više stambenih jedinica.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta za građevinsku parcelu GP1 iznosi 2.520.398,28 dinara, dok početni iznos za građevinsku parcelu GP2 iznosi 2.655.612,78 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru lokacije koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa Programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Stevana Sinđelića u Gradskoj opštini Mladenovac