Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u naselju Borča

By 13. maja 2024.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u naselju Borča, GO Palilula. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 11. juna, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju su oglašene dve pojedinačne lokacije u Ulici ratnih vojnih invalida, svaka površine oko 700 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu parcele se nalaze u zoni mešovitih gradskih centara u zoni niske spratnosti, gde su kompatibilne namene stanovanje, komercijala, površine za sportske objekte i komplekse.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 17.337.745,92 dinara za jednu lokaciju i 17.608.962,80 dinara za susednu lokaciju. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za predmetno zemljište, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora je da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, mreže i objekte toplifikacije i gasifikacije.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za planiranje i lokacije na broju +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas је objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 11.05.2024. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Ratnih vojnih invalida u naselju Borča, gradska opština Palilula