Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u naselju Braće Jerković

By 13. novembra 2018.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u naselju Braće Jerković. Prijave se podnose do 13. decembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište površine 2245 metara kvadratnih na kome je planirana izgradnja objekata za sport i rekreaciju komercijalnog karaktera, sa kolektivnom garažom u podrumskim etažama.

Prema proceni koju je potvrdio Sekretarijat za javne prihode, tržišna vrednost zemljišta na ovoj lokaciji iznosi 40.223,02 po metru kvadratnom. S obzirom da u prethodna dva nadmetanja nije stigla nijedna prijava stekli su se uslovi za umanjenje od 40%, tako da početni iznos za čitav kompleks sada iznosi 54.180.407,94 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Braće Jerković