Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Novom Beogradu

By 21. aprila 2022. Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u nastavku Ulice Jurija Gagarina u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 20. maja, a javno nadmetanje će se održati 23. maja u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi iza naselja Dr Ivana Ribara u Bloku 72, a površina kompleksa je 27.501 kvadratni metar. Za prodaju su oglašene dve građevinske parcele, GP1 površine 15.135 kvadratnih metara i GP2 površine 12.366 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u zoni komercijalnih sadržaja u zoni niske spratnosti. Pristup lokaciji je predviđen sa planirane saobraćajnice, koja predstavlja produžetak Ulice Jurija Gagarina.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti, prema kome je utvrđen ukupan početni iznos od 821.183.889,90 dinara za otuđenje obe građevinske parcele. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za obe građevinske parcele, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, toplifikaciju i gasifikaciju. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planskim dokumentom i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u nastavku ulice Jurija Gagarina, Gradska opština Novi Beograd