Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u privrednoj zoni Auto-put u Novom Beogradu

By 22. septembra 2021.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Bloku 53 u Privrednoj zoni „Auto-put“. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 25. oktobra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 22.944 kvadratnih metara nalazi se u blizini Aerodroma „Nikola Tesla“ i Kvantaške pijace, a pristup lokaciji predviđen je iz Prekonoške ulice. Lokacija se prema planskom dokumentu nalazi u površinama namenjenim za privredne delatnosti, gde je predviđena izgradnja objekata u funkciji privredno-proizvodne ili komercijalno-poslovne namene.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta i iznosi 10.817,30 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za površinu kompleksa od blizu tri hektara ukupno iznosi 248.192.131,20 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Takođe, obaveza investitora je i da preduzme sve neophodne radnje radi pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa važećim planskim dokumentom i programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Bloku 53