Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Ulici Miloja Zakića

By 25. oktobra 2017.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Ulici Miloja Zakića na Čukarici. Za prodaju su ponuđene tri pojedinačne građevinske parcele ukupne površine 1559m2, koje su planirane za izgradnju objekata individualnog stanovanja. Prijave za učešće se podnose do 27. novembra 2017. godine, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti Sekretarijata za finansije i ukupno iznosi: za GP5 19.808.188,20 dinara, za GP6 22.175.204,40 dinara i za GP7 22.756.576,80 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku: http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-16/