Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Batajnički drum

By 9. avgusta 2022.23 avgusta, 2022Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Zemunu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 8. septembra, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine  blizu dva hektara nalazi se uz Batajnički drum i obuhvata katastarske parcele 174/2, 172/14, 174/5 i 172/13, sve KO Zemun polje. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u površinama planiranim za privredne delatnosti. Deo lokacije nalazi se u zoni arheološkog lokaliteta Veterinarski zavod – Batajnički put. Pristup lokaciji je sa Batajničkog druma i planirane pristupne saobraćajnice, koja se nalazi u ostalom građevinskom zemljištu i čija izgradnja je obaveza investitora.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 10.582,90 dinara po kvadratnom metru zemljišta, tako da je ukupan početni iznos za otuđenje zemljišta 205.996.148,50 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za građevinsku parcelu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obavza investitora je da o sopstvenom trošku obebedi sondažna ili zaštitna arheološka istraživanja na pojedinim površinama. a prema posebnom programima Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, toplifikaciju i gasifikaciju.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u blizini Batajničkog puta na teritoriji Gradske opštine Zemun