Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Radničku ulicu

By 17. novembra 2021. Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda uz Radničku ulicu, GO Čukarica. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 16. decembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 55.169 kvadratnih metara nalazi se uz Radničku ulicu, u neposrednoj blizini sportsko-rekreativnog centra „Ada Ciganlija“, Hipodroma i kulturno-istorijske i turističke celine Topčider. Lokacija se prema planskom dokumentu nalazi u površinama ostalih namena – komercijalne zone i gradski centri. Na lokaciji nisu dozvoljene komercijalne delatnosti, kao što su: šoping centri, hipermarketi, šoping molovi, stanice za snabdevanje gorivom, distributivni centri, veletržnice, skladišta, pijace, komercijalne garaže, a dozvoljene kompatibilne namene su sadržaji iz oblasti kulture i sportski objekti i kompleksi.

Postojeći objekti od posebnog interesa za javnu službu za zaštitu spomenika kulture su: kula osmatračnica – centar za video nadzor, kuća za stanovanje i dimnjak nekadašnje toplane. Ovi objekti se zadržavaju u postojećem gabaritu i volumenu, bez mogućnosti promene izgleda, dogradnje i nadgradnje, a dozvoljava se restauracija, sanacija i revitalizacija ovih objekata.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta i iznosi 57.605,43 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za površinu kompleksa ukupno iznosi 3.178.033.967,67 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru lokacije koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Takođe, obaveza investitora je i da preduzme sve neophodne radnje radi pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa važećim planskim dokumentom i programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

https://www.beoland.com/lat/oglasi-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-je-gradjevinsko-zemljiste-u-radnickoj-ulici/