Skip to main content

Javno uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

By 14. decembra 2020.21 decembra, 2020Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

JAVNI UVID obaviće se od 14. decembra 2020. do 20. januara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu),  11. marta 2021. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 20. januarom 2021. godine.

U toku trajanja pandemije u svemu u skladu sa merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje je propisala Vlada Republike Srbije, u zatvorenom prostoru, na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.

U skladu sa navedenim merama, na javnoj sednici, po svakom podnetom podnesku, može da učestvuje samo 1 (jedan) izabrani predstavnik grupe potpisanih građana, u svemu prema Zaključku Komisije sa 154. sednici održane 8.12.2020. godine.

Očekivani efekti donošenja Plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske su stvaranje planskih mogućnosti za transformaciju prostora i unapređenje urbanističkog i društvenog standarda stanovništva, uklanjanje nehigijenskog naselja u „Marinkovoj bari“, rekonstrukcija postojeće i dogradnja funkcionalne saobraćajne mreže u skladu sa saobraćajnim propisima, kako bi se obezbedio bezbedan i komforan pristup planiranim namenama, unapređenje standarda korišćenja postojećih javnih objekata i planiranje i realizacija nedostajućih sadržaja, unapređenje postojećeg karaktera i ambijenta predmetnog područja u skladu sa značajem i karakteristikama prostora. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 83 hektara.

Unutar granice plana, ulice Miška Jovanovića, Peka Pavlovića, Zaplanjska i Dragice Končar, u funkcionalno rangiranoj uličnoj mreži postojećeg stanja, predstavljaju saobraćajni pravac u rangu saobraćajnice prvog reda. Deo ulice Vitanovačke, odnosno Ulica Mirče Aceva, na potezu od ulice Braće Jerkovića do Ulice Zaplanjske pripada sistemu ulica drugog reda. Sve ostale ulice na predmetnom području u okviru granice Plana pripadaju sekundarnoj uličnoj mreži i lokalnog su značaja i njihova osnovna funkcija je opsluga različitih sadržaja u okviru planom obuhvaćene teritorije. Sve pomenute saobraćajnice zadržavaju svoje rangove i funkciju i ubuduće.

Planirane površine javnih namena su: saobraćajne površine, površine za infrastrukturne objekte i komplekse, komunalne površine i objekti, zelene površine i površine za objekte i komplekse javnih službi. Planirane površine ostalih namena su površine za stanovanje, mešoviti gradski centri i površine za komercijalne sadržaje.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778303-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-podrucja-izmedju-ulica-mokroluske-miska-jovanovica-kraljevacke-i-zaplanjske-gradska-opstina-vozdovac/