Poslovni kompleks „Depo“

PERIOD IZRADE Oktobar 2016. KATEGORIJA Ostalo OBRAĐENA OPŠTINA Vračar Detaljna urbanistička analiza poslovnog kompleksa „Depo“. Pored imovinsko-pravne provere sadrži i fotografije trenutnog stanja na terenu. Za potpunu informaciju obratite se Sektoru za lokacije, marketing i informatiku. +381 11 204 13 02 ili marketing@beoland.com