Skip to main content

KONTAKT INFORMACIJE

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
Njegoševa 84, 11111 Beograd, PAK 126016, Srbija
Kontakt centar: +381 (0)11 2041-300
E-mail: info@beoland.com
Matični broj: 07094094; PIB 100293512; JBKJS 62281

DIREKTOR DIREKCIJE
JEDINICA ZA INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE
+381 (0)11 2041 313 +381 (0)11 2041 300
SEKTOR ZA PROGRAM I PRIPREMU
SEKTOR ZA FINANSIJE
+381 (0)11 3600 504 +381 (0)11 3818 502
SEKTOR ZA PLANIRANJE I LOKACIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE I OPŠTE POSLOVE
+381 (0)11 2041 302 +381 (0)11 2041 391
SEKTOR ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE
SEKTOR ZA JAVNE NABAVKE
+381 (0)11 3818 530  +381 (0)11 2041 317
SEKTOR ZA IZGRADNjU, NADZOR I VISOKOGRADNjU
JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA
+381 (0)11 3818 521 +381 (0)11 2041 340
SEKTOR ZA IMOVINU I PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
+381 (0)11 3600 401 +381 (0)11 2041 341

Radno vreme je svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova sa pauzom od 10:00 do 10:30