Skip to main content

Kriminal na Severnoj tangenti

By 7. novembra 2017.Vesti

Deset od jedanaest trafostanica na Severnoj tangenti obijeno je od otvaranja saobraćajnice 2014. godine. Od deset obijenih trafostanica, osam je opljačkano i nije u funkciji, usled čega javno osvetljenje ne radi na 10 kilometara trase. Pitanje je vremena kada će dve obijene trafostanice koje su još uvek u funkciji prestati sa radom. Bezbednost svih učesnika u saobraćaju ugrožena je nefunkcionisanjem javnog osvetljenja, a Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda urgirala je od 2014. godine sedam puta kod nadležnih institucija da se uredi pitanje upotrebe i održavanja trafostanica.Severna tangenta sa Pupinovim mostom dugačka je 21 kilometar i prvu deonicu do Zrenjaninskog puta vozila koriste od decembra 2014. godine, a deonica do Pančevačkog puta puštena je u rad godinu dana kasnije. Direkcija je pribavila upotrebnu dozvolu za kompletnu saobraćajnicu sa mostom i pratećom infrastrukturom, ali do danas infrastrukturni sistemi u okviru objekta nisu preuzeti na upotrebu i održavanje.

Kako vozači ne bi dalje trpeli posledice aktivnosti očigledno organizovane grupe, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda pokrenuće postupke za sanaciju trafostanica i njihovo stavljanje pod fizičko-tehničku zaštitu. Postupci javnih nabavki za ove radove biće pokrenuti u najkraćem roku, odmah po dobijanju neophodnih saglasnosti nadležnih gradskih institucija.

Direkcija će ponovo urgirati da se u rešavanje pitanja predaje na upotrebu i održavanje uključe stručne službe EPS-a, kao i svi organi državne uprave i lokalne samouprave koji obavljaju poslove obezbeđivanja uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja. Do sada su terenske ekipe Elektrodistribucije Beograd izvršile više prijava krađa i pletenom žicom zaštitile razvaljene trafostanice, da neko nevin slučajno ne uđe u objekat i nastrada.

Obijanje i krađa opreme i kompletnih trafoa, teških više stotina kilograma, nije moguća bez angažovanja kvalifikovanih lica koja su osposobljena da izvrše ovoliki broj krađa bez povreda i da ukradene delove prodaju ili ugrade na nelegalnom tržištu, a da ne budu otkriveni. Upotrebnu vrednost od krađe ima ulje iz trafoa, bakarni nosači elektroinstalacija i metalna stolarija. Prema javnom uvidu u otkupne cene sirovina i materijala kojima su opremljene trafostanice, može se pretpostaviti da organizovana grupa zaradi najviše 500.000 dinara od jedne krađe, a za sanaciju jedne opljačkane stanice, sa fizičko-tehničkim sistemom zaštite, biće potrebno 5 miliona dinara iz budžeta grada. Takođe, postoji sumnja da krađe nisu izvedene samo zbog sekundarnih sirovina već i zbog ponovne ugradnje opreme u nelegalne trafostanice.

Stručne službe Direkcije trenutno utvrđuju tačan broj opljačkanih trafostanica i na drugim lokacijama gde je Direkcija gradila nedostajuću infrastrukturu.