Skip to main content

Nastavak izgradnje kanalizacije u naselju Šljivice u Obrenovcu

By 12. decembra 2017.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda počinje radove na izgradnji pumpne stanice i potisnog cevovoda u naselju Šljivice, koji će prikupljene otpadne vode usmeriti u postojeću gradsku mrežu.Vrednost radova je 25,7 miliona dinara, a radovi će biti završeni krajem marta sledeće godine. Pumpna stanica je neophodna kako bi se prikupljene otpadne vode iz naselja Šljivice prepumpavale preko kanala Stara Tamnava do postojeće gradske kanalizacione mreže.

Tokom ove godine izgrađena je sekundarna kanalizaciona mreža u naselju dužine 3,5 kilometara, što je bio prvi korak ka uspostavljanju gradske kanalizacione mreže u Šljivicama. Sada su stvoreni uslovi da se oko 200 domaćinstava prijavi opštinskom komunalnom preduzeću za priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu u Obrenovcu. Direkcija je finansirala radove na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže sa 65 miliona dinara iz budžeta grada Beograda.

Pored ovih radova, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda realizovala je u Obrenovcu još nekoliko projekata nedostajuće infrastrukture, kao što su rekonstrukcija reni bunara na lokaciji Vić Bare, izgradnja kanalizacije u naselju Braće Jugović i izgradnja nove saobraćajnice za pristup objektima socijalnog stanovanja.