GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Obrasci

Zahtev za izmirenje duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u skladu sa odredbama Odluke o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta („Službeni list grada Beograda“ broj 9/21)

Zahtev za presečan obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku REDOVNE PROCEDURE:

Zahtev za promenu ugovorenog načina plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku LEGALIZACIJE:

Zahtev za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama:

Zahtev za konačan obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku REDOVNE PROCEDURE:

Zahtev za obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku LEGALIZACIJE:

Zahtev za obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku REDOVNE PROCEDURE:

Zahtev za povraćaj dokumentacije i odustajanje od regulisanja plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta: