GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Obrasci

Zahtev za izmirenje duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u skladu sa odredbama Odluke o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta („Službeni list grada Beograda“ broj 9/21)

Zahtev za presečan obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku REDOVNE PROCEDURE:

Zahtev za promenu ugovorenog načina plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku LEGALIZACIJE:

Zahtev za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama:

Zahtev za konačan obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku REDOVNE PROCEDURE:

Zahtev za obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku LEGALIZACIJE:

Zahtev za obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku REDOVNE PROCEDURE:

Zahtev za povraćaj dokumentacije i odustajanje od regulisanja plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta: