Skip to main content

Oglas – Javno nadmetanje

By 22. februara 2017.Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište na katastarskim parcelama 364/1 i 364/3 obe KO Stari grad, na uglu ulica Dubrovačke i Visokog Stevana, ukupne površine 443 m2, upisane u list nepokretnosti broj 2441 KO Stari grad, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 11.12.2015.god.