Skip to main content

Oglas – javno nadmetanje

By 22. februara 2017.Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji uz ulicu Kosmajskog odreda (magistralni put M-23) u Mladenovcu, na katastarskoj parceli 2432 KO Rajkovac, površine 1.261 m2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1438 KO Rajkovac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 19.08.2015.god.