Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Ulici Diane Budisavljević, opština Savski venac

By 18. oktobra 2018. Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u Ulici Diane Budisavljević, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 21574/1 KO Savski venac, ukupne površine 1.238 m2, upisane u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 18.10.2018. god.