Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By 2. oktobra 2017. Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u bloku 61, na uglu ulica Vojvođanske i Dr Ivana Ribara, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskim parcelama 4806/29 i 6704/3, obe KO Novi Beograd, površine 5.913m2, upisane u List nepokretnosti broj 6645 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 02.10.2017.god.