Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By 25. novembra 2017.27 novembra, 2017Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to na građevinskoj parceli GP1 ukupne površine 2.192m2, koja odgovara katastarskoj parceli 2197/12 i GP2 ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli 2197/13, obe upisane u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac, sve kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 25.11.2017.god.