Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By 22. februara 2017.Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u Ulici omladinskoj, Gradska opština Savski venac, na katastarskoj parceli br. 21420/1 KO Savski venac, površine 1.310 m2, upisana u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.11.2016.god.