Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By 22. februara 2017.Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište uz ulicu Dula Karaklajića, opština Lazarevac, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara kat. parcela 1783 KO Lazarevac, površine 621 m2 i GP2 kojoj odgovara kat. parcela 1786 KO Lazarevac, površine 1.455 m2, upisane u list nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.10.2016.god.