Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By 22. februara 2017.Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u privrednoj zoni Gornji Zemun -Zona 1, u blizini kompleksa „Galenika“, gradska opština Zemun, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 1486 i GP2 kojoj odgovara katastarska parcela 1485, obe KO Zemun polje, upisane u list nepokretnosti broj 2800 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.09.2016.god.