Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta Auto-komanda

By 25. novembra 2017.27 novembra, 2017Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji Autokomanda, uz ulice Nova 6, Nova 9, na građevinskoj parceli 3/9, kojoj odgovara katastarska parcela 3/9 KO Voždovac, površine 6.421 m2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 25.11.2017.god.