Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda

By 22. februara 2017.Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište uz Baštovansku ulicu, u opštini Voždovac, na građevinskoj parceli GP2, površine 2.296 m2, koja odgovara katastarskoj parceli 11893/1 KO Voždovac, upisanoj u List nepokretnosti broj 6973 KO Voždovac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 17.08.2016.god.