Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli br. 2197/13 KO Lazarevac, upisana u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac kao javna svojina grada Beograda.  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 02.06.2021. god.