Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun

By 3. juna 2021.Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1901/2 KO Batajnica, površine 1.046m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.06.2021. god.