Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na Auto-komandi, opština Voždovac

By 12. marta 2019. Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji Auto-komanda, uz ulice Nova 6, Nova 9, građevinska parcela kojoj odgovara katastarska parcela 3/9 KO Voždovac, površine 6.421m2, upisana u Listu nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.03.2019.god.