Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji Autokomanda, opština Voždovac

By 15. marta 2018.Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji Autokomanda, uz ulice Nova 6, Nova 9, građevinska parcela kojoj odgovara katastarska parcela 3/9 KO Voždovac, površine 6.421m2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.03.2018. god.